På grunn av endring i Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (§5) har vi ikke lengre før- og etter bilder på vår hjemmeside og i sosiale media. Er du interessert i å se vårt arbeid kan vi vise deg før- og etter bilder under konsultasjon på vår klinikk.  

clinic logo
Search